innosteel

Kehittämisavustusta Euroopan Unionilta

Innosteel Oy kehittää toimintaansa ja kilpailukykyään. Hankkeessamme 
meitä tukee Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja 
rakennepolitiikan ohjelma sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Kehittämishankkeessamme edistetään uuden tuotteen kehittämistä ja 
markkinatietämystä, tehden näihin toimenpiteisiin liittyviä 
kehittämistoimenpiteitä, raaka-aine ja palveluhankintoja.